DECRET LLEI 1/2007

DECRET LLEI 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística.

Texto íntegro DL 1/2007